Our Team

Sumandra Chowdhry

Sumandra Chowdhry

Shihan
Sk. Samir

Sk. Samir

sensei
Sanjiv Karamakar,

Sanjiv Karamakar,

Sensei
Rajkumar Naik

Rajkumar Naik

Sensei
Arun Mandal

Arun Mandal

Sinsei
Piyush Desai

Piyush Desai

Shihan